A PartyPonty tökéletesen tisztában van a belénk vetett bizalma nagyságával. E felelősség keretén belül tájékoztatunk, hogy az oldal használata, igénybevétele során általunk gyűjtött adatokat nagyfokú biztonság mellett kezeljük, és arra használjuk fel, hogy a felhasználói élményt tovább fokozzuk.

Az adatvédelemmel kapcsolatban 3 elvet alkalmazunk,
amelyek ezt a szemléletmódot tükrözik

1. Az információkat arra használjuk, hogy nívós termékeket és szolgáltatásokat kínáljunk fel felhasználóinknak.

A PartyPonty filozófiájának legfontosabb alapelve, hogy “A felhasználó az első minden körülmények között, minden más csak utána következik”. Ha a felhasználók megosztanak velünk bizonyos információkat, lehetővé teszik számunkra, hogy minőségi szolgáltatásokat és termékeket biztosítsunk számukra. Meggyőződésünk, hogy ha a felhasználó érdekeit tartjuk szem előtt, az hasznára válik mind az általunk biztosított szolgáltatásnak, mind az adatok védelmét szolgáló funkcióknak, valamint abban is, hogy ez a fejlődés mozgatórugója.

2. Olyan opciókat fejlesztünk, amelyek megfelelnek a szigorú adatvédelmi előírásainknak és gyakorlatunknak.

Célunk az, hogy beleszólhassunk a minőségi szolgáltatás fejlesztésének menetébe, beleértve ebbe olyan új szolgáltatások kifejlesztését is, amelyek segítségével a felhasználók egyszerűen és könnyedén boldogulhatnak mindennapjaik során. Betartjuk az adatvédelmi törvényeket, emellett cégünkön belül szigorú adatvédelmi szabványok további kifejlesztésén és megvalósításán dolgozunk.

3. Felelősségteljesen kezeljük a ránk bízott adatokat.

Tisztában vagyunk azzal, hogy a mi felelősségünk felhasználóink ránk bízott adatainak védelme. A biztonsággal kapcsolatos problémákat komolyan vesszük, emellett számos felhasználóval, fejlesztővel együtt dolgozunk azon, hogy a portálunkat biztonságosabbá tegyük.

A www.partyponty.hu oldalon regisztrált felhasználó nyilatkozik arról, hogy a regisztrációja önkéntes, amely kérésére bármikor visszavonható. Tudomásul veszi, hogy a regisztráció során megadott Facebook azonosító (felhasználónév, jelszó) titokban tartásáért kizárólagos felelősséggel tartozik. Tudomásul veszi továbbá, hogy az adatátviteli kapcsolat használata során igénybe vett technikai eszközök és/vagy szoftverek hibájából, hiányosságából eredő károkért az adatkezelést végző szervek nem vállalnak felelősséget.

A www.partyponty.hu oldalon regisztrált felhasználó nyilatkozik arról, hogy nem bocsát az adatkezelést végző szerv részére olyan adatot, amelynek kezelése a megjelölt célok érdekében nem szükséges, különösen nem bocsát az adatkezelést végző szerv részére olyan adatot, amely alkalmas arra, hogy miatta kedvezőtlenebb bánásmódban részesüljek, mint amelyben más, összehasonlítható helyzetben levő személy vagy csoport részesül, részesült vagy részesülne.

A www.partyponty.hu oldalon regisztrált felhasználó nyilatkozik arról, hogy a saját profilomként feltüntetett, a www.facebook.com rendszerében (és/vagy annak társ-/aloldalain) nyilvántartott, általam felhasználónevemmel és jelszavammal azonosított profil (adatok összessége) ténylegesen a saját profilja, amelyet saját maga hozott létre és saját maga használ, valamint valós adataimat teljes körűen tartalmazza.

A www.partyponty.hu oldalon regisztrált felhasználó nyilatkozik arról, hogy a www.facebook.com rendszerében (és/vagy annak társ-/aloldalain) nyilvántartott (előzőek szerinti) profilban (adatainak összességében) rögzített adatokat (adatok, tények, stb.) az oldal fejlesztése során, a felhasználói élmény növelése érdekében az arra jogosultak (a weboldal fejlesztői) felhasználják és megfelelő biztonsági követelmények szerint tárolják. Tudomásul veszi, hogy a fentiek szerinti, a www.facebook.com rendszerében (és/vagy annak társ-/aloldalain) nyilvántartott jelszavam mindössze az egyéni azonosítás hitelesítéséhez szükséges, azt a www.partyponty.hu kezelői nem tárolják.

A www.partyponty.hu oldalon regisztrált felhasználó tudásul veszi, hogy személyes adatai kezelésével összefüggésben egyebekben a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXXIII. Törvény rendelkezései az irányadóak; az adatkezeléssel kapcsolatban jogában áll az adatkezelést végző szervekhez írásban kérdéssel fordulni, továbbá az adatkezeléssel kapcsolatos jogai esetlegesen vélelmezett megsértése esetén jelzéssel élhet a szolgáltatással érintett szervezeti egység vezetőjéhez.